Case Study

Strandeiland

Hoe geef je een beeld van een stadsuitbreiding die nog niet bestaat? Een wijk waar misschien nog niet alle plannen vast staan en er nog ruimte moet zijn voor inspraak. Wat zijn de verschillende wijken? Waar kan je sporten en hoe zit het met openbaar vervoer? Hoe informeer je mensen en hoe krijg je ze enthousiast voor zo’n grote stadsuitbreiding. Met deze vraag worstelde de Gemeente Amsterdam.

Category

Animatie

Om al in een vroeg stadium met beleidsmakers, ontwikkelaars en toekomstige bewoners te kunnen praten over de plannen voor Strandeiland helpt het om een film te hebben die in grove lijnen een impressie geeft van de plannen. Crooked Line bouwde in 3D de stad na, met oog voor groen en water. Daarnaast verzamelde wij het beschikbare materiaal van Strandeiland om een helder beeld te schetsen van de wijken en manieren waarop de nieuwe wijk bijvoorbeeld omgaat met afwatering en energie.

De film is veel gebruikt tijdens inspraakrondes, maar ook op hoger niveau in gesprek met beleidsmakers. De film wordt 6 jaar later nog steeds vaak vertoond en is daarmee op stedebouwkundig niveau een groot succes.