Case Study

De Provincie

Het was weer tijd om voor de provinciale staten verkiezingen. Maar voor veel jonge nieuwe (en soms ook oudere) stemmers is het niet helemaal duidelijk wat de Provincie eigenlijk doet. Het Interprovinciaal Overleg (IPO) vroeg daarom aan Crooked Line om een concept voor een animatie te verzinnen waarin we aan verse, nieuwe kiezers uitleggen wat de kerntaak van de Provincie eigenlijk is en wat voor vraagstukken daarbij komen kijken. Dus, wat doet de provincie eigenlijk?

Category

Animatie

De inrichting van de ruimte is een van de kerntaken van de Provincie. Maar de ruimte in Nederland is beperkt. Hoe gaan we om met deze schaarse ruimte? Want iedereen wil wat anders, met hetzelfde stukje grond. We kozen ervoor om deze afweging heel expliciet te maken. Een kleine stukje grond, dat we op een goede manier proberen te verdelen, waarbij meteen duidelijk wordt, dat een keuze voor het één, gevolgen kan hebben voor het ander. Meer wegen, ruimte voor bedrijvigheid of meer ruimte voor natuur? Zo maken we concreet wat de provincie doet en wat er op het spel staat tijdens de verkiezingen. Best belangrijk dus!

De opkomst voor de Provinciale Staten verkiezingen zijn helaas vaak laag en daarom blijft het aanspreken van doelgroepen via verschillende kanalen belangrijk. De video werd verspreid via sociale media. Facebook, instagram en Youtube. De video werd ook aan alle provincies aangeboden als extra tool om dit via de eigen kanalen te verspreiden. Hiermee werd de doelgroep van nieuwe jongere kiezers direct aangesproken. De opkomst in 2019 was 56%. Dat was meteen de hoogste opkomst in 30 jaar. Dat resultaat valt natuurlijk niet helemaal aan ons toe te schrijven… maar we willen graag geloven dat Crooked Line daar toch een kleine steentje aan heeft bijgedragen..