Case Study

Amsterdam I-visie

Hebben we straks nog wel Stadsloketten nodig? Misschien hebben we straks alles bij de hand. En misschien werkt er straks nog maar een handjevol ambtenaren. Of loopt het allemaal zo’n vaart niet? Niemand kan in de toekomst kijken maar we weten zeker dat de veranderingen steeds sneller gaan.

Category

Animatie

De gemeente kan niet achter blijven en moet innovatieve middelen inzetten om Amsterdam nog veiliger, schoner en liever te maken. Informatie is belangrijk, maar wij willen geen Big Brother worden. We willen wel de gegevens van onze burgers en ondernemers beschermen tegen cybercriminelen en fraudeurs. Het uitgangspunt is wederzijds vertrouwen. We moeten ook het gesprek blijven aangaan met onze burgers, want zijn zij zelf niet de eigenaar van hun gegevens? Om kansen te benutten en risico’s voor te zijn moeten bestuurders en ambtenaren zich bewuster worden van de digitale revolutie waarin we ons bevinden. En in staat zijn huidige denkwijzen en methodes los te laten…

Er valt genoeg te doen. Samen met burgers, ondernemers en kennisinstellingen slimme oplossingen bedenken. Waar we goed in zijn verbeteren en waar we niet goed in zijn overlaten aan anderen. De I-visie is een stap in de toekomst, nu moeten we die samen vorm geven.